You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
اخبار سایت

اسمارت چلنج؛ خواست شما در اولویت است!

اشتراک‌گذاری

این بخش از سامانه ی مدیریت رویداد اسمارت ایونتز این امکان را فراهم می سازد تا نسبت به رویدادهایی که توسط دیگر اعضا پیشنهاد شده اظهار نظر و علاقمندی نمائید، با لایک نمودن رویدادهای مورد نظر خود آنها را در صف اولویت برگزاری قرار دهید تا ما مقدمات برگزاری آن رویداد را حتی در شهر مورد نظر شما فراهم آوریم، و یا اینکه شهر و رویداد مورد نظر و علاقه خودتان را پیشنهاد دهید، پیشنهادات شما در جدول کلی رویدادهای بخش اسمارت چلنج به نمایش در خواهند آمد تا دیگران نیز در مورد رویداد پیشنهادی شما نظر دهند، پیشنهاداتی که بیشترین تعداد دنبال کننده را به خود اختصاص داده باشند در اولویت برگزاری قرار خواهند گرفت.

0 کامنت
برای ثبت نظر خود از اینجا وارد سایت شوید.