You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
جنگا
    • 75,000
    • 72,000 تومان

جنگا از 54 بلوک چوبی هم شکل و هم اندازه تشکیل شده که طول هر یک از بلوک ها 3 برابر عرض آن است و ارتفاع آن نیز تقریبا نصف عرض آن است. این اتحاد در شکل و اندازه این امکان را فراهم می سازد تا با بکارگیری قدرت تجسم و خلاقیت احجام و اشکال سه بعدی مختلفی طراحی نموده و قدرت تمرکز و خلاقیت را به وسیله آن به رقابت گذاشت.

    • تعداد

جنگا از 54 بلوک چوبی هم شکل و هم اندازه تشکیل شده که طول هر یک از بلوک ها 3 برابر عرض آن است و ارتفاع آن نیز تقریبا نصف عرض آن است. این اتحاد در شکل و اندازه این امکان را فراهم می سازد تا با بکارگیری قدرت تجسم و خلاقیت احجام و اشکال سه بعدی مختلفی طراحی نموده و قدرت تمرکز و خلاقیت را به وسیله آن به رقابت گذاشت. این بازی توسط Leslie Scott در سال 1974 ابداع شد.
قطعات چوبی این بازی را خانواده وی از یک استادکار اهل غنا تهیه کرده بودند. در سال 1980 زمانی که Scott به هدف ادامه تحصیل در دانشگاه به آکسفورد انگلستان رفت این بازی را ا خود برد تا بتواند اوقات فراغت خود را با دوستان صرف این بازی کند. Scott که از محبوبیت این بازی در بین دیگر دوستانش هیجان زده شده بود تصمیم به فروش این بازی با نام " جنگا" گرفت.
کلمه جنگا ”Kujenga” ریشه درزبان سواحیلی (Swahili) به معنای ساختن دارد. در سال 1987 کمپانی Hasbro شروع به تولید و و فروش این بازی در ایالات متحد آمریکا کرد.